Meetrapport

 

De gemeente Zaanstad houdt van veel oudere panden in de gaten of er sprake is van zakkingsgedrag. Dit doet zij door middel van het om de zoveel tijd meten van meetboutjes in een pand. Een pand dat verzakt heeft vaak funderingsproblemen.

Voor alle eigenaren van een ouder pand met een houten paalfundering is het belangrijk om de fundering in de gaten te houden. En, als er meetgegevens beschikbaar zijn, deze in ieder geval één keer per jaar te bekijken. 

Alle particuliere huiseigenaren waarvan Zaanstad de woning monitort op zakking hebben inmiddels een brief ontvangen om zelf een account aan te maken om de meetgegevens van hun woning online te kunnen raadplegen. 

Indien een pand door gemeente Zaanstad gemonitord wordt op zakking staat dat vermeld (op adresniveau) bij de informatie die geboden wordt op de Funderingskaart.

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaring
Ga naar Zaanstad.nl