Herstel

Aanvraag omgevingsvergunning

Als u van plan bent iets te bouwen of te slopen, dan kunt u een omgevingsvergunning aanvragen. Voor grote verbouwingen vraagt u een vergunning aan via het Omgevingsloket online.

Aanvraag omgevingsvergunning

Aanpak funderingsherstel Kenniscentrum

Samen een vergunning aanvragen

Als eigenaren in hetzelfde blok, in dezelfde bouwkundige eenheid, samen de fundering gaan herstellen, dan kunnen ze er voor kiezen ook samen één vergunning aan te vragen. Er wordt dan ook één keer legeskosten gerekend voor de vergunning. De vergunning komt op naam te staan van de huiseigenaar die de aanvraag indient, de overige eigenaren moeten deze aanvrager schriftelijk machtigen om namens hen de aanvraag in te dienen. Ook verklaren deze eigenaren dat zij gezamenlijk funderingsherstel gaan uitvoeren. De machtigingen moeten als bijlage aan de aanvraag worden toegevoegd. Ook de uitvoerende aannemer kan namens één of meerdere eigenaren in een blok een omgevingsvergunning aanvragen. 

Bedenk wel dat er naast voordelen ook nadelen kunnen kleven aan een gezamenlijke aanvraag, zoals bijvoorbeeld op het gebied van aansprakelijkheid bij schade of vertragingsrisico’s bij eventueel bezwaar en beroep. Van belang is hierover onderling goede (privaatrechtelijke) afspraken te maken.

Tijdelijk wonen in een wisselwoning

Er komt veel kijken bij het herstellen van de fundering van uw woning. De gemeente Zaanstad probeert op alle vlakken met u mee te denken en u te ontzorgen waar mogelijk. Soms kunt u gewoon in uw huis blijven wonen tijdens de werkzaamheden, maar dit is niet altijd mogelijk. Funderingsherstel betekent vaak dat de begane grondvloer verwijderd wordt. Hierdoor komt de woonfunctie van de begane grond tijdens de werkzaamheden te vervallen.

Sommige bewoners kiezen ervoor een aantal maanden op de bovenetage van het huis, dat hersteld wordt, te wonen. Anderen vinden onderdak elders bij bijvoorbeeld familie. Iedere situatie is anders en daar denken wij als gemeente graag in mee. Het kan een uitkomst bieden voor bewoners tijdens de werkzaamheden tijdelijk een andere woning te betrekken.

In samenwerking met DFZ (DuurzaamFunderingsherstelZaanstad) een dochter van BKZ (BetaalbareKoopwoningenZaanstad), ondersteunt het Funderingsloket van gemeente Zaanstad bij het zoeken van passende vervangende woonruimte. Als onderdeel van deze ondersteuning kan de gemeente particulieren voordragen bij DFZ/BKZ die twee wisselwoningen beschikbaar heeft in de Rosmolenbuurt in Zaandam.

Particuliere huiseigenaren kunnen tijdens het uitvoeren van het funderingsherstel gebruik maken van deze wisselwoningen. De wisselwoningen zijn gestoffeerd en beschikbaar voor een periode van maximaal vier maanden. Voor de woningen wordt wel een huurvergoeding gevraagd en ook voor het verbruik van gas/water/elektra. Mocht u interesse hebben in deze mogelijkheid of hier meer informatie over willen, neem gerust contact op met het Funderingsloket via 075 - 655 22 27 of funderingsloket@zaanstad.nl.


Aanpak funderingsherstel

Voor meer informatie over het aanpakken van funderingsherstel kunt u terecht bij het Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF). Dit centrum verzamelt onafhankelijke kennis en informatie waardoor funderingsherstel bij woningen in Nederland kan worden voorkomen, herkend, hersteld en gefinancierd. 

Via de website van het KCAF is het handboek 'Funderingsherstel op palen en op staal' te downloaden. Het handboek is gemaakt door SBR en CURNET en is een verzameling van kennis en ervaring op het gebied van funderingsherstel. Zoek op de website op 'handboek' en met een code kan het gedownload worden.

Tips bij het kiezen van een aannemer voor funderingsherstel

Eigenaren kunnen wel wat hulp gebruiken bij het kiezen van een aannemer voor funderingsherstel, daarom maakte het Funderingsloket van Zaanstad een overzicht .

Adviesdocument kiezen aannemer

Meer informatie over (de aanpak van) funderingen vindt u hieronder.

 

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaring
Ga naar Zaanstad.nl