Financiering


Herstel is kostbaar, het komt al gauw neer op gemiddeld 60.000 euro, zo'n €1.400-- per m2  (begane grond).

Bij een investering van € 60.000,- voor funderingsherstel moet u al rekening houden met een netto maandlast van rond de €295,- (rente en aflossing) per maand. Dit is slechts een voorbeeld om een richting aan te geven van uw mogelijke netto maandlasten. Het werkelijke bedrag kan hoger of lager uitvallen. Dit is afhankelijk van uw persoonlijke (financiële) situatie en de voorwaarden die verbonden zijn aan de lening die u afsluit.

Eigenaren zijn zelf verantwoordelijk voor de aanpak van funderingsgebreken. Dat betekent dat zij de financiering zelf moeten regelen bij de bank. Als de bank geen lening kan verstrekken, zijn er alternatieven. Het Funderingsloket (Gemeentelijk Adviesbureau Funderingsherstel) helpt.

Landelijke website Funderingsherstelfonds 

Landelijk Fonds Duurzaam Funderingsherstel (FDF)

Het Landelijke Fonds Duurzaam Funderingsherstel is een fonds waar Zaanstad aan deelneemt. Het fonds verstrekt leningen aan eigenaren die niet bij hun bank terecht kunnen. In maart 2020 zijn de voorwaarden aangepast, zodat meer mensen in aanmerking kunnen komen. Ook is de rente nu lager. Had u al een lening bij FDF? Dan geldt het rentevoordeel met terugwerkende kracht ook voor u. Zaanstad beoordeelt samen met een extern bureau of u genoeg inkomen heeft om tenminste de rente te kunnen betalen. 

Indien u met een lening van FDF funderingsherstel laat uitvoeren, dient u dat te laten doen door een aannemer die op de erkenningslijst staat van het KCAF. Dit is een voorwaarde die het Fonds Duurzaam Funderingsherstel stelt om voor een lening in aanmerking te komen. Erkenningslijst - Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (kcaf.nl)

Lees meer over het fonds op de landelijke website Funderingsherstelfonds.

Duurzaam Funderingsherstel Zaanstad 

In plaats van funderingsherstel is het soms een betere optie om te slopen en opnieuw op te bouwen. Betaalbare Koopwoningen Zaanstad (BKZ) kan hierbij helpen.  De woningeigenaar verkoopt in eerste instantie de woning en de grond aan BKZ. Via een aannemer zorgt BKZ er vervolgens voor dat de funderingen én de rest van de woning grondig worden hersteld. De aangepakte woning en de grond met een recht van erfpacht worden vervolgens weer –tegen betaalbare maandlasten- aan de oorspronkelijke eigenaar terug verkocht. Ook zullen de energiekosten lager uitvallen na de aanpak. Deze besparing wordt ook meegenomen om de woonlasten betaalbaar te houden. De gemeente neemt de gehele financiering voor eigen risico, omdat de markt de financiering niet op zich neemt. Niet enkel de problematiek met funderingen moet worden aangepakt: veel oudere woningen zijn ook niet energiezuinig of moeten zo worden aangepast dat mensen er ook op latere leeftijd in kunnen blijven wonen.

Subsidieregeling funderingsherstel 

Om funderingsherstel te stimuleren is er de regeling ‘Stimuleren funderingsherstel Zaanse woningen 2023-2024’. Er kan subsidie aangevraagd worden voor schuimbeton en vloerverwarming bij het uitvoeren van funderingsherstel. Ook is het met deze regeling mogelijk om subsidie aan te vragen voor funderingsonderzoek (graven om de palen te kunnen inspecteren) of de sloop en nieuwbouw van een woning.

Indien u gebruik maakt van bovengenoemde regeling voor schuimbeton en vloerverwarming is het tegelijkertijd ook mogelijk gebruik te maken van de ISDE (Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing), een regeling van het Rijk.

Een link naar deze regeling ISDE, en andere regelingen en informatie op het gebied van duurzaamheid en energiebesparing voor koopwoningen, vindt u hier.

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaring
Ga naar Zaanstad.nl