Droogstand

Droogstand veroorzaakt meer en sneller funderingsproblemen


Ondanks een flinke hoosbui op zijn tijd, is het op veel plekken in de zomer te droog. Grondwater zakt steeds dieper de bodem in en de grond klinkt in. We merken dat aan de natuur, maar zien dat ook aan veel oudere panden. De droge zomers van de afgelopen jaren laten hun sporen na. Opeens ontstaat er een scheur in een gevel van een pand, of wordt een reeds bestaande scheur groter. Een pand kan ook meer en meer scheef gaan staan. Het Funderingsloket van Zaanstad krijgt dan ook steeds meer vragen van verontruste huiseigenaren. 

Het waterschap is als waterbeheerder verantwoordelijk voor het peilbeheer van het oppervlaktewater. Door de toenemende droogte van de afgelopen jaren is het steeds lastiger om het peil te handhaven. In een lange droge periode verdampt er meer water dan de natuur aanvult met regen. Hierdoor kan het slootpeil tijdelijk lager staan dan goed is. De gemeente kan geen maatregelen nemen om een grondwatertekort op korte termijn aan te vullen. Want er is geen watervoorraad om uit te tappen. De gemeente kan wel zoveel mogelijk regenwater in eigen gebied houden. Door de regenwaterafvoer los te koppelen van het gemengde rioolstelsel. Zo komt het kostbare zoete regenwater in het oppervlaktewater in plaats van in de rioolwaterzuivering.

Houten fundering

Voor eigenaren van oudere woningen op een houten paalfundering is droogstand een groot probleem. Bacteriën tasten de veelal grenenhouten palen van onder tot boven aan. Daarnaast zorgt langdurige droogstand voor schimmels en paalrot aan de bovenkant van de fundering. De aangetaste fundering kan het huis erboven op een gegeven moment niet meer dragen. Een nieuwe fundering is dan noodzakelijk. Eén die niet van hout is en periodes van droogte aankan. 

Neem contact op met Funderingsloket

Houten funderingen van oude panden zijn om meerdere redenen kwetsbaar. Deze panden moeten we daarom goed in de gaten houden. Daar kunnen eigenaren wel wat hulp bij gebruiken. Heeft u een pand waar u zich zorgen over maakt? Ziet u schade of heeft u vragen? Neem contact op met het Funderingsloket van de Gemeente Zaanstad door te mailen via funderingsloket@zaanstad.nl of te bellen via 075 - 655 22 27. 

Toekomstig peilbeheer 

Als het waterschap in de natte periode het slootpeil iets hoger instelt (zogenaamd flexibel peilbeheer) , dan hebben we in droge perioden een grotere waterbuffer.  De grondwaterstand blijft dan wat langer op een hoger niveau. Hierdoor kunnen we langere droge periodes beter overbruggen. In 2021 heeft de gemeenteraad van Zaanstad het Uitvoeringsplan Klimaatadaptatie 2021-2026 vastgesteld. Klimaatadaptieve maatregelen om de stad toekomstbestendig in te richten, richten zich ook op droogte.

Meer over de Waterwet 

grafiek van neerslagtekort in Nederland in 2020Uit droogtemonitor 14-29 september 2020

Meer weten over de droogte in Nederland?

Bekijk hier met de droogtemonitor het landelijk beeld van de droogte situatie.

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaring
Ga naar Zaanstad.nl