Volkhuisvestingsfonds

renovatie en sloop/nieuwbouw

Regeling Volkshuisvestingsfonds 


Het Volkshuisvestingsfonds is een fonds dat door het kabinet in het leven is geroepen. Gemeenten en regio's kunnen met geld uit dit fonds investeren in verbetering van de leefbaarheid, veiligheid en in verduurzaming van de woningvoorraad in de meest kwetsbare gebieden.

De gemeente Zaanstad gaat huiseigenaren met een krappe beurs in aangewezen postcodegebieden helpen met funderingsherstel en verduurzaming van hun woning. Het gaat om eigenaren die zelf deze werkzaamheden niet kunnen financieren. Het gaat om huizen met een slecht energielabel (E, F en G) én een funderingsprobleem. De gemeente zal de betreffende eigenaren vanaf het najaar benaderen met een aanbod. Het aanbod bestaat uit een aantrekkelijke financiële regeling en begeleiding vanuit de gemeente

Het college heeft de regeling vastgesteld. Zaanstad heeft hiervoor geld gekregen uit het Volkshuisvestingsfonds (VHF) van het Rijk. De regeling is via onderstaande button in te zien.

Regeling Volkshuisvestingsfonds

Start najaar 2023 in Rosmolenwijk

De gemeente is gestart in de Rosmolenwijk. Er staan hier relatief veel oudere woningen met een funderingsproblematiek die niet energiezuinig zijn. Het aanbod geldt voor eigenaren die niet zelf het geld hebben of kunnen financieren voor de woningverbetering. Naast begeleiding vanuit de gemeente, kan de eigenaar gebruik maken van een financiële regeling via Duurzaam Funderingsherstel Zaanstad (DFZ). DFZ is een onderdeel van Betaalbare Koopwoningen Zaanstad (BKZ). Eigenaren zijn niet verplicht om gebruik te maken van het aanbod.

Bewoners informeren

In het najaar van 2023 ontvangen eigenaar-bewoners in de Rosmolenwijk die mogelijk in aanmerking komen voor dit aanbod een uitnodigingsbrief. Daarnaast organiseert de gemeente in die periode informatiebijeenkomsten.

Lees hier het nieuwsbericht voor meer informatie. En wist u dat er inloopspreekuren zijn waar u naartoe kunt? De tijden van de inloopspreekuren vindt u hier.

Doorloop hier de vragenlijst

Heeft u als particuliere huiseigenaar een woning met funderingsproblemen en een slecht energielabel? Wilt u uw woning opknappen, maar heeft u hier de financiële middelen niet voor? Dan komt u wellicht in aanmerking voor ondersteuning en een aantrekkelijke financiële regeling. Doorloop de vragenlijst via de link hieronder en kijk of u in aanmerking komt.

Vragenlijst


Meer informatie

Meer weten over dit initiatief? Bekijk dan de flyers hieronder in het Nederlands, Engels en Turks door op de afbeeldingen te klikken.

Vragen en antwoorden Regeling Volkhuisvestingsfonds

 • Wat is het Volkshuisvestingsfonds (VHF)?

  VHF is een fonds dat door het kabinet in het leven is geroepen. Gemeenten en regio's kunnen met geld uit dit fonds investeren in verbetering van de leefbaarheid, veiligheid en in verduurzaming van de woningvoorraad in de meest kwetsbare gebieden.

 • Wanneer kom ik in aanmerking voor het project, subsidie uit het Volkshuisvestingsfonds (VHF), financiële hulp via Betaalbare Koopwoningen Zaanstad (BKZ)?

  U komt in aanmerking als u voldoet aan de regeling VHF sloop/nieuwbouw en renovatie 2023 – 2031. Een aantal criteria uit de regeling:

  • U woont in één van de aangewezen postcodegebieden, te weten 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508 of 1541.
  • U heeft een woning met funderingsproblemen en wilt deze aanpakken,
  • Uw woning is onderdeel van een woningblok met funderingsproblemen en u en de buren willen deze problemen aanpakken en de woningen verduurzamen.
  • De woning(en) heeft (hebben) energielabel E, F of G.
  • U kunt of één van uw buren kan bij een commerciële instelling geen financiële ondersteuning krijgen.
 • Welke buurt komt als eerste in aanmerking?

  In het najaar 2023 starten we na besluitvorming van de raad met het project VHF in de Rosmolenwijk in Zaandam.

  De gemeente selecteert aan de hand van openbare informatie zoals de funderingskaart (te vinden op www.funderingen.zaanstad.nl) en de (landelijke) kaart met energielabels van wijken binnen het postcodegebied van de regeling waar zich de slechtste woningvoorraad bevindt.

  Het kan ook zijn dat u via het Wijkteam wordt gewezen op het project VHF sloop/nieuwbouw en renovatie. Stuur dan een mail naar funderingen@zaanstad.nl . 

  De volgorde van de uit te nodigen delen van postcodegebieden is nu nog niet bekend. Houdt u hiervoor www.funderingen.zaanstad.nl in de gaten.

  Denkt u in aanmerking te komen voor de regeling? Stuur dan, als uw postcodegebied aan de beurt is, een mail naar funderingen@zaanstad.nl 

 • Wat als ik de energielabel van mijn woning niet weet?

  Denkt u in aanmerking te komen voor de regeling VHF sloop/nieuwbouw en renovatie 2023 – 2031 en heeft uw woning geen energielabel of weet u dit label niet? Dan komt na een eerste toets door het Funderingsloket van de gemeente Zaanstad een technisch adviseur bij u langs om uw woning te voorzien van een (indicatief) energielabel. Let op: dit is weliswaar een indicatief label, maar wel belangrijk voor wel of geen deelname aan het project.

 • Hoeveel geld kan ik vanuit dit fonds krijgen als ik aan de criteria voldoe?

  Dat is nu nog niet te zeggen. U krijgt ondersteuning van een technisch en financieel adviseur. Zij maken de balans van uw huis op en kijken welke subsidies er zijn. Uw gegevens worden doorgerekend door de financieel adviseur en, indien deelname aan het project aan de orde is, door Betaalbare Koopwoningen Zaanstad (BKZ).

 • Waarom start de gemeente met het project VHF in de Rosmolenwijk in Zaandam?

  De gemeente start in de Rosmolenwijk, omdat zij inschat dat hier de groep eigenaren die hulp kan gebruiken het grootst is. Het betreft woningen met een funderingsprobleem en een slecht energielabel (E, F en G). Het aanbod geldt voor eigenaren die niet zelf het geld kunnen opbrengen voor de woningverbetering die hard nodig is. De inzet van het VHF en een erfpachtmodel via BKZ kan dan uitkomst bieden.

 • Hoe hoor ik wanneer ik aan de beurt ben voor het project VHF?

  In het najaar 2023 start het project in de Rosmolenwijk in Zaandam. Hierna zal het project in andere postcodegebieden worden uitgevoerd. De volgorde is nu nog niet bekend. Houdt u hiervoor www.funderingen.zaanstad.nl in de gaten. Eigenaren die mogelijk in aanmerking komen krijgen een uitnodiging in de brievenbus.  

 • Wat gebeurt er als ik mij aanmeld voor het project VHF?

  Indien u zich heeft aangemeld voor het project, zal in eerste instantie gekeken worden of uw woning geschikt is voor deelname aan het project. Een technisch adviseur zal bij u thuis langs komen voor een woningopname. Ook is het mogelijk voor alle eigenaren in een woningblok om gezamenlijk een afspraak te hebben met de technisch adviseur. Vervolgens kan er voor de eigenaren die niet bij een commerciële instelling een financiering kunnen krijgen een afspraak gemaakt worden met een financieel adviseur. Deze kijkt welke financiële mogelijkheden er zijn voor deelname. De officiële toetsing voor deelname aan het project VHF en subsidie uit het VHF gebeurt pas bij de volgende stap: een toetsing bij Betaalbare Koopwoningen Zaanstad.

  Subsidie uit het VHF is alleen mogelijk als het gehele woningblok gelijktijdig aangepakt wordt. Dat wil zeggen gerenoveerd met funderingsherstel of sloop/nieuwbouw.

 • Hoe lang loopt het project VHF door?

  Het doel is om uiterlijk in 2031 in totaal 200 woningen in de genoemde postcodegebieden naar minimaal energielabel B te hebben gebracht. Dat kan door de sloop/nieuwbouw van circa 100 woningen en renovatie (inclusief funderingsherstel) van nog eens 100 woningen.

 • Wat is Betaalbare Koopwoningen Zaanstad (BKZ)?

  Betaalbare Koopwoningen Zaanstad (BKZ) is in eerste instantie speciaal in het leven geroepen om de verkoop van (sociale) koopwoningen in Zaanstad te bevorderen. Het is een organisatie waarvan de gemeente Zaanstad alle aandelen bezit.

  Het doel van BKZ is om de koop van een eigen woning, en inmiddels ook het renoveren met funderingsherstel of sloop/nieuwbouw van een bestaande woning, bereikbaar te maken voor mensen wiens inkomen dat nu nog niet toelaat.

 • Hoe maakt BKZ de woningverbetering voor mij financieel bereikbaar?

  BKZ maakt dit bereikbaar via erfpacht. Door het (tijdelijk) kopen van uw grond, en subsidie uit het VHF, kan het voor u mogelijk worden om uw woning te verbeteren.

  Als koper sluit u een koopaannemingsovereenkomst af met de ontwikkelaar of aannemer voor de werkzaamheden. Tevens sluit u een overeenkomst tot levering erfpacht af met BKZ.

  Meer informatie leest u op www.betaalbarekoopwoningen.nl.

 • Wat is erfpacht?

  Erfpacht is het recht om grond van een ander te mogen gebruiken

 • Wat is het Funderingsloket van Gemeente Zaanstad?

  Het Funderingsloket is een loket waar particuliere woningeigenaren geholpen kunnen worden met technisch en financieel advies over funderingsonderzoek, funderingsherstel en sloop/nieuwbouw. Ook voor woningverbetering op het gebied van verduurzaming en levensloopbestendigheid kunt u bij dit loket terecht.

Postcodegebied Volkshuisvestingsfonds

Het aanbod is bedoeld voor eigenaar-bewoners van woningen in postcodegebied 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508 en 1541

Kaart Rosmolenbuurt met postcodes die in aanmerking komen voor Volkshuisvestingsfonds.

Woont u binnen het postcodegebied?

Vraag en antwoord:

 • Wat zijn de mogelijkheden als ik in een aangewezen postcodegebied woon en het funderingsherstel of sloop/nieuwbouw wel zelf kan betalen?

  Indien u dit zelf kunt financieren, zijn er een aantal regelingen waarvan u gebruik kunt maken. Zo zijn er diverse regelingen van het Rijk en de gemeente op het gebied van verduurzamen. Kijk hiervoor op Energiezuiniger - Wonen (zaanstad.nl) of www.verbeterjehuis.nl.

  Ook voor duurzaamheidmaatregelen in combinatie met funderingsherstel, en voor sloop/nieuwbouw is er een gemeentelijke subsidieregeling. Meer hierover leest u op www.funderingen.zaanstad.nl.

  Uiteraard kunt u voor technisch advies terecht bij het Funderingsloket van gemeente Zaanstad, via telefoonnummer 075-6552227 of funderingsloket@zaanstad.nl.

  Bent u afgewezen voor een lening van het Warmtefonds? Dan kunnen particuliere woningeigenaren in Zaandam-Oost (geldt alleen voor postcodes 1501, 1502, 1503, 1504 en 1505) een hypotheek bij het Warmtefonds (duurzaamheidsmaatregelen) afsluiten met tussenkomst van een (door de gemeente aangewezen) financieel adviseur . Deze verzorgt dan gratis het hypotheekadvies voor u. Neem hiervoor contact op met het Funderingsloket via 075-6552227.

 • Waarvoor kom ik in aanmerking als ik in een aangewezen postcodegebied woon en mijn woning wil verduurzamen?

  Er zijn diverse regelingen van het Rijk en van de gemeente waar u aanspraak op kunt maken. Kijk hiervoor op Energiezuiniger - Wonen (zaanstad.nl) of www.verbeterjehuis.nl. Particuliere woningeigenaren in de aangewezen postcodegebieden  kunnen ook een (door de gemeente aangewezen) financieel adviseur/duurzaamheidsinstantie om hulp vragen. Deze helpt bij het op een rijtje krijgen van alle mogelijke subsidies en regelingen.

  Verder is de gemeente Zaanstad aangesloten bij het Duurzaam Bouwloket. Het Duurzaam Bouwloket kunt u benaderen voor vragen over het verduurzamen van uw woningen. Kijk op www.duurzaambouwloket.nl/zaanstad voor meer informatie.

 • Wat is het Warmtefonds?

  Het Nationaal Warmtefonds biedt verantwoorde en betaalbare financiering voor de verduurzaming van huizen en gebouwen van eigenaar-bewoners, Verenigingen van Eigenaren en scholen. Het Warmtefonds is opgericht in 2013 (toen als Nationaal Energiebespaarfonds) en opereert in opdracht van de Rijksoverheid. Voor meer informatie www.warmtefonds.nl.

 • Wat biedt het Warmtefonds mij als ik in Zaanstad woon?

  Iedere eigenaar-bewoner in Zaanstad kan een warmtefondslening aanvragen.

  Voor eigenaar-bewoners in Zaandam-Oost is het ook mogelijk een warmtefondshypotheek aan te vragen. Een door Zaanstad aangewezen financieel adviseur kan hierbij gratis het hypotheekadvies verzorgen.

 • Ik woon binnen de aangewezen postcodegebieden. Wat als mijn buren in het zelfde woningblok niet mee willen of kunnen doen met renovatie/funderingsherstel of sloop/nieuwbouw?

  In dit geval is het ook raadzaam contact op te nemen met het Funderingsloket van de gemeente Zaanstad.

  Wellicht is het toch mogelijk om samen deel te nemen aan het project VHF, ook al krijgt niet iedere eigenaar subsidie uit het VHF.

  Voor het verkrijgen van subsidie uit het VHF is het overigens wel een vereiste dat het hele woningblok tegelijkertijd aangepakt wordt. Dit geldt in ieder geval als er een funderingsprobleem is

  Indien er binnen een woningblok eigenaren zijn die uit het VHF subsidie krijgen, zullen alle eigenaren binnen dit zelfde blok ondersteund worden door BKZ.

  Ook zijn er mogelijkheden binnen het project VHF als er zich binnen een woningblok ook corporatiewoningen bevinden. Ook dan geldt: neem contact op met het Funderingsloket.

Woont u buiten het postcodegebied?

Vraag en antwoord:

 • Waarvoor kom ik in aanmerking als ik niet in de aangewezen postcodegebieden woon en een woning heb met funderingsproblemen waarvoor ik bij een commerciële instelling geen financiering kan krijgen?

  Indien u niet in de aangewezen postcodegebieden woont en wel uw woning wilt verbeteren omdat u funderingsproblemen heeft, waarvoor u geen financiering kunt krijgen, neem dan contact op met het Funderingsloket van Zaanstad. Via funderingsloket@zaanstad.nl. of via 075 655 2227. U kunt bij het loket terecht voor technisch en financieel advies. Wellicht is het mogelijk een financiering te krijgen via het Fonds Duurzaam Funderingsherstel waarbij gemeente Zaanstad is aangesloten

 • Wat is Fonds Duurzaam Funderingsherstel (FDF)?

  Het is een landelijk fonds dat is voortgekomen uit een wens van de Tweede Kamer om met een oplossing te komen voor de financieringsproblematiek van bloksgewijze aanpak van funderingsherstel.

  Rente en aflossing stromen terug in dit fonds, zodat telkens opnieuw leningen kunnen worden verstrekt.

  Met de Funderingslening wordt urgent funderingsherstel gefinancierd. Een eis om in aanmerking te komen voor een financiering is wel dat het gehele woningblok tegelijkertijd wordt aangepakt. Het fonds is beschikbaar in gemeenten en provincies die zijn aangesloten bij het Fonds Duurzaam Funderingsherstel.

  Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) beheert het Fonds Duurzaam Funderingsherstel.

 • Ik maak mij zorgen over de fundering van mijn woning maar woon niet in de postcodegebieden. Waar kan ik terecht?

  Indien u zich zorgen maakt over de fundering van uw woning, kunt u contact opnemen met het Funderingsloket van gemeente Zaanstad. Te bereiken via funderingsloket@zaanstad.nl of 075 655 2227. U kunt hier terecht voor technisch en financieel advies. Ook kunt u informatie krijgen via www.funderingen.zaanstad.nl.

 • Waarvoor kom ik in aanmerking als ik niet in de aangewezen postcodegebieden woon en een woning heb die ik wil verduurzamen?

  Er zijn diverse regelingen van het Rijk en van de gemeente waar u aanspraak op kunt maken. Kijk hiervoor op Energiezuiniger - Wonen (zaanstad.nl) of www.verbeterjehuis.nl.

 • Ik woon niet binnen de aangewezen postcodegebieden. Wat als mijn buren in het zelfde woningblok niet mee willen of kunnen doen met renovatie/funderingsherstel of sloop/nieuwbouw?

  In dit geval is het ook raadzaam contact op te nemen met het Funderingsloket van de gemeente Zaanstad. Buiten het VHF zijn er ook opties om gezamenlijke aanpak te stimuleren. Voor eigenaren die bij een commerciële instelling geen financiering kunnen krijgen is het wellicht mogelijk om een financiering te krijgen bij Fonds Duurzaam Funderingsherstel. Hier is de gemeente Zaanstad bij aangesloten. Voor het verkrijgen van een financiering FDF is het overigens wel een vereiste dat het hele woningblok tegelijkertijd aangepakt wordt.

  Ook als er zich in uw woningblok corporatiewoningen bevinden, kan het mogelijk zijn om werkzaamheden gezamenlijk aan te pakken binnen het woningblok. Neem contact op met het Funderingsloket van gemeente Zaanstad.

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaring
Ga naar Zaanstad.nl