Oorzaak en onderzoek

Oorzaak funderingsproblemen

Funderingsproblemen in Zaanstad worden vooral veroorzaakt door bacteriën die de houten funderingspalen beschadigen. Vooral grenenhout is vatbaar voor bacteriën. Bacteriën eten zich als het ware een weg door de paal. Dit proces gaat heel langzaam. Het kan wel 70 tot 100 jaar duren voordat schade zichtbaar wordt. Hierbij moet u denken aan scheurvorming, scheefstand, opbollen van de gevels of vloeren en klemmen van ramen en deuren.

Andere oorzaken dan bacteriën

Ook andere problemen of een combinatie van problemen kunnen er voor zorgen dat een bouwwerk verzakt. Denk aan de invloed van klimaatveranderingen of bodemdaling. Bijvoorbeeld houtrot door schimmels omdat de funderingspalen droog staan, negatieve kleef bij korte palen (nazakkende of ook wel inklinkende grond gaat als het ware aan de paal hangen) en de invloed van verbouwingen of wijzigingen in het gebruik van het pand.


Film oorzaak en onderzoek op Youtube (5

Hoogtemonitoring

Een groot aantal bouwwerken in Zaanstad heeft -in opdracht van de gemeente- meetboutjes die regelmatig op hoogtestand gemeten worden. Dit wordt ook wel hoogtemonitoring genoemd. Zo wordt in de gaten gehouden of deze gebouwen verzakken. Het gaat vooral om bouwwerken die al wat ouder zijn en gebreken laten zien zoals scheurvorming en scheefstand.

Met regelmaat wordt een hoogtemeting uitgevoerd. Bij snelle zakkingen worden vaker metingen verricht. Als uw pand in een monitoringtraject is opgenomen, dan kunt u (via uw eigen aan te maken account) een meetrapport opvragen. Iedere eigenaar waarvan de woning door Zaanstad gemonitord wordt heeft hierover een brief ontvangen.

Funderingsonderzoek 

Een funderingsonderzoek laat zien hoe de kwaliteit en de verwachte levensduur van een fundering is. Dit onderzoek moet gebeuren volgens landelijke richtlijnen opgesteld door het KCAF. Een funderingsonderzoek bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Visuele inspectie pand
  • Scheefstandmetingen
  • Hoogtemetingen
  • Grondwaterstandmetingen
  • Funderingsinspectie
  • Houtonderzoek

Richtlijnen onderzoek funderingen onder gebouwen.pdf

Bekijk ook de website van KCAF

Het funderingsonderzoek van uw pand laat zien:

  • van welke houtsoort de heipalen zijn,
  • in welke mate de heipalen zijn aangetast,
  • een inschatting van de tijd waarbinnen maatregelen nodig zijn, u voor funderingsherstel staat.

Na een funderingsonderzoek wordt een funderingsonderzoeksrapport  opgemaakt. Dit funderingsonderzoeksrapport is iets anders dan een meetrapport uit de gemeentelijke hoogtemonitoring. In een meetrapport staan alle door de gemeente uitgevoerde hoogtemetingen van een pand. Door regelmatig meetboutjes in gevels van panden op hoogte te meten wordt het zakkingsgedrag van panden in de gaten gehouden.

Woonblok 

Onderzoek van een heel woonblok levert meer informatie op. Daarom raden we aan samen met de andere huiseigenaren onderzoek te doen. Voor een oordeel over de kwaliteit van de fundering van een woonblok hoeven niet alle panden onderzocht te worden. De panden die onderzocht worden, moeten wel verspreid over het hele blok liggen. Hoeveel panden er onderzocht moeten worden, bepaalt de onderzoeker aan de hand van de F3O richtlijnen.   

Voordat een funderingsonderzoek (graven inspectiegaten) gebeurt, moet er bodemonderzoek uitgevoerd zijn volgens de Wet Bodembescherming. Meer informatie vindt u onder aan deze pagina bij 'bodeminformatie opvragen'.

Subsidie

Om funderingsherstel te stimuleren is er de regeling ‘Stimuleren funderingsherstel Zaanse woningen 2023-2024’. Er kan subsidie aangevraagd worden voor schuimbeton en vloerverwarming bij het uitvoeren van funderingsherstel. Ook is het met deze regeling mogelijk om subsidie aan te vragen voor funderingsonderzoek (graven om de palen te kunnen inspecteren) of de sloop en nieuwbouw van een woning.

Ons advies is om bij verschillende onderzoeksbureaus offertes op te vragen, de prijzen kunnen namelijk uiteenlopen. U bent zelf aan zet om een bureau te zoeken en te kiezen. De aanpak van funderingsgebreken aan uw bouwwerk is uw verantwoordelijkheid.  
Bij dreigend gevaar wordt u verplicht gesteld om funderingsherstel uit te voeren, bijvoorbeeld wanneer uw bouwwerk grote zakkingen laat zien. U ontvangt in dat geval een handhavingsbeschikking van de gemeente waarin onder andere een uitgevoerd funderingsonderzoek en/of meetresultaten uit de hoogtemonitoring worden gebruikt om de verplichting van herstel te bewijzen.

Aanvullende informatie - bodeminformatie opvragen  

Bodemonderzoek in de tuin

Wilt u tegelijkertijd bodemonderzoek naar Zaans Lood doen in de tuin? U kunt op de atlas van de gemeente kijken of u in een gebied woont, waar dat naar verwachting voor kan komen.

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaring
Ga naar Zaanstad.nl