Funderingen Zaanstad

Meer weten over funderingen en funderingsherstel in Zaanstad? Op deze site staat alle informatie bij elkaar.

Funderingen Zaanstad

In Zaanstad staan veel panden op (korte) houten funderingspalen. Met name grenenhout is kwetsbaar voor bacteriële aantasting. Hierdoor neemt de draagkracht van de fundering af en ontstaat schade aan een pand. Funderingsherstel is dan noodzakelijk. Rond 1970 is het gebruik van grenenhout bij funderingen van woongebouwen niet meer voorgeschreven. Huizen die voor die tijd gebouwd zijn, hebben mogelijk een probleem met de funderingen. Deze website geeft u informatie over de problematiek, het onderzoek daarnaar, de financiële mogelijkheden en het funderingsherstel zelf.

Huiseigenaren zijn zelf verantwoordelijk voor de aanpak van funderingsgebreken. De gemeente biedt hier wel bepaalde vormen van ondersteuning bij. Daarnaast houden wij toezicht op bouwwerken.

Bekijk de film over oorzaak, onderzoek en herstel op YouTube


Zeeheldenbuurt Wormerveer

In de Zeeheldenbuurt in Wormerveer is na onderzoek geconstateerd dat de staat van de funderingen van de huizen slecht is. Meer weten over de ontwikkelingen in de Zeeheldenbuurt? Bekijk dan nu de onderzoeksrapporten, de meest gestelde vragen en antwoorden en de planning.

Startup in residence Amsterdam gaat regionaal

Samen met acht andere gemeenten uit de Metropoolregio Amsterdam (MRA) slaat Zaanstad de handen in één op zoek naar startups, scale-ups, innovatieve mkb’ers en sociaal ondernemers. In de “Startup in Residence challenge” kunnen zij meedenken over creatieve en innovatieve oplossingen voor regionale maatschappelijke vraagstukken.

Beginnende bedrijven kunnen bijvoorbeeld meedenken over het verbeteren van de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt, maar ook over bijvoorbeeld over slimme manier om het verzakken van huizen tegen te gaan .  Meer informatie vindt u op: www.startupinresidence.com/ama* (website in het Engels) en op http://ondernemen.zaanstad.nl/

Bekijk alle stappen

Brochure funderingen Zaanstad (pdf 1,4mb)

Kaart funderingsgegevens

Op de kaart met funderingsgegevens vindt u informatie over onderzochte woningen, de kwaliteitsklassen van deze woningen en of de funderingen van deze woningen hersteld zijn.
Deze stappen helpen om meer te weten te komen over de kwaliteit van de funderingen.


Samen weet je meer dan in je eentje. Trek op met je buren, funderingsherstel doe je samen.Twee buren die bespreken hoe ze samen hun huis opknappen

Let op klemmende ramen en deuren, scheuren en scheefstanden.Huis onder de loupe

Vraag bij de gemeente naar informatie, bouwtekeningen, onderzoeken en metingen. In het archief is veel informatie terug te vinden. Het funderingsloket kan je helpen met technisch of financieel advies en burenbemiddeling.


Doe onderzoek naar verzakking, scheefstand en zo nodig de funderingskwaliteit door een paal op te graven.

Kun je meteen ook maatregelen nemen die zorgen dat je energie bespaart of langer thuis kan blijven wonen?

Moet je de fundering herstellen? Kan en wil je dat en wanneer dan? Hoe dit te financieren? Ga eerst bij je eigen bank langs, of bij je hypotheekverstrekker. Het Landelijk fonds Funderingsherstel biedt ook mogelijkheden. Meer weten? Neem contact op met het funderingsloket.

Vraag verschillende aannemers om hun prijs en aanpak van het werk dat je wilt laten uitvoeren.


Zorg dat je tijdelijk onderdak hebt. Of kun je in het huis blijven gedurende het werk? Funderingsherstel duurt zeker 8 weken.


Ga naar Zaanstad.nl