Zeeheldenbuurt

Op deze pagina vindt u de onderzoeksrapporten, de meest gestelde vragen en de planning.

Over de Zeeheldenbuurt

De Zeeheldenbuurt in Wormerveer werd halverwege de vorige eeuw ontworpen en gebouwd. De woningen zijn overgedaan aan woningbouwcorporatie Parteon. Parteon heeft toen een deel hiervan verkocht. 

De afgelopen jaren kwamen ernstige gebreken aan het licht in de fundering van de woningen. Ook blijkt in het hele gebied in meerdere en mindere mate de bodem verontreinigd.

Om deze problemen in de Zeeheldenbuurt aan te pakken is een Gezamenlijke verklaring getekend.

Gezamenlijke verklaring Zeeheldenbuurt

Klik hier voor actuele informatie over de Zeeheldenbuurt
Meest gestelde vragen en antwoorden

Veiligheid

 • Is mijn woning veilig?

  Nee in theorie niet. De betonnen funderingsbalken zijn bezweken. De veiligheid is daardoor niet langer zeker. Dat betekent dat u als woningeigenaar zo snel mogelijk en op realistische termijn maatregelen moet nemen.

 • Kan de gemeente mij dwingen mijn woning te herstellen?

  Ja, dat kan als de woningeigenaar binnen de gestelde termijn geen maatregelen treft. Bij een onveilige situatie kan de gemeente als het bevoegd gezag optreden en ziet er op toe dat iedereen zich aan de wettelijke bouwvoorschriften houdt.

 • Hoe dwingt de gemeente mij tot herstel?

  Dit kan door middel van het opleggen van herstelstraf, zoals een geldboete.

 • Word ik mijn huis uit gezet als ik mijn woning niet herstel?

  Dat is meestal niet het geval, maar verschilt per situatie en is afhankelijk van de opgelegde herstelstraf.


Contact Funderingsloket

Voor informatie en advies over funderingsonderzoek, het landelijk Fonds Duurzaam Funderingsherstel en funderingsherstel kunt u contact opnemen met het Funderingsloket (ook bekend als het Gemeentelijk Adviesbureau Funderingsherstel) of via 075 - 655 22 27. 


Rapporten

Welke onderzoeken zijn er geweest?


Bodemonderzoeken

De gemeente heeft met Parteon gezamenlijk opdracht gegeven bodemonderzoeken uit te voeren. Voor het herstel van de funderingen in de Zeeheldenbuurt zijn een tweetal bodemonderzoeken uitgevoerd. Het eerste onderzoek gaat over fase 1, het tweede onderzoek gaat over fase 2 en 3.

Om funderingsherstel of andere werkzaamheden te kunnen uitvoeren, is het nodig informatie te hebben over de bodemkwaliteit. In de onderzoeken wordt onderscheid gemaakt tussen de kwaliteit van de bodem onder de woningen en de bodemkwaliteit in de tuinen.

Samenvatting bodemonderzoeken fase 1, 2 en 3 Zeeheldenbuurt

Bodemonderzoek  fase 1

Bodemonderzoek fase 2 en 3

Eerdere onderzoeken

VBO parkeervakken Zeehelden en schrijversbuurt 2007

VBO Antea 2003

aanvullend vbo Oranjewoud 2003

Gezondheidsrisico's

Op basis van de rapporten heeft de GGD adviezen gegeven met betrekking tot de gezondsheidsrisico's.

Adviezen GGD


Funderingsonderzoek

Verspreid over het gebied zijn in totaal 52 palen en betonpoeren onderzocht. Dit onderzoek leverde op dat er grenen houten palen zijn toegepast, waarbij de paalkopdiameter varieert van 130-200 mm. Een dergelijke paaldiameter is gebruikelijk bij een paallengte van 6 meter.

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaring
Ga naar Zaanstad.nl