Zeeheldenbuurt

Op deze pagina vindt u de onderzoeksrapporten, de meest gestelde vragen en de planning.

Over de Zeeheldenbuurt

De Zeeheldenbuurt in Wormerveer werd halverwege de vorige eeuw ontworpen en gebouwd. De woningen zijn overgedaan aan woningbouwcorporatie Parteon. Parteon heeft toen een deel hiervan verkocht. 

Eind 2017 kregen de bewoners van de Zeeheldenbuurt het bericht dat er problemen waren met de funderingen in de wijk. De Zeeheldenbuurt was toen een hechte volksbuurt, de meeste buren waren goede kennissen van elkaar. De particuliere eigenaren verenigden zich binnen de Belangenvereniging Zeeheldenbuurt (BHZ) en de bewoners, die huurden van Parteon, werden vertegenwoordigd door de Bewonerscommissie (BC).

Tot aan de start van de renovatie eind 2019 zijn veel onderzoeken en gesprekken geweest over het herstel van de Zeeheldenbuurt. Dit is voor de bewoners een onzekere periode geweest. Nu worden binnenkort de laatste woningen opgeleverd. En de reeds gerenoveerde woningen worden weer bewoond door zo’n 100 nieuwe bewoners. De wijk wordt weer een prettige plek om te wonen en elkaar te ontmoeten.

Lees hier meer over de vernieuwing van de Zeeheldenbuurt

Om deze problemen in de Zeeheldenbuurt aan te pakken is een Gezamenlijke verklaring getekend.

Gezamenlijke verklaring Zeeheldenbuurt

Klik hier voor actuele informatie over de Zeeheldenbuurt

Contact Funderingsloket

Voor informatie en advies over funderingsonderzoek, het landelijk Fonds Duurzaam Funderingsherstel en funderingsherstel kunt u contact opnemen met het Funderingsloket (ook bekend als het Gemeentelijk Adviesbureau Funderingsherstel) of via 075 - 655 22 27.

foto van funderingsherstel in de Zeeheldenbuurt

Rapporten

Welke onderzoeken zijn er geweest?


Bodemonderzoeken

De gemeente heeft met Parteon gezamenlijk opdracht gegeven bodemonderzoeken uit te voeren. Voor het herstel van de funderingen in de Zeeheldenbuurt zijn een tweetal bodemonderzoeken uitgevoerd. Het eerste onderzoek gaat over fase 1, het tweede onderzoek gaat over fase 2 en 3.

Om funderingsherstel of andere werkzaamheden te kunnen uitvoeren, is het nodig informatie te hebben over de bodemkwaliteit. In de onderzoeken wordt onderscheid gemaakt tussen de kwaliteit van de bodem onder de woningen en de bodemkwaliteit in de tuinen.

Samenvatting bodemonderzoeken fase 1, 2 en 3 Zeeheldenbuurt

Bodemonderzoek  fase 1

Bodemonderzoek fase 2 en 3

Eerdere onderzoeken

VBO parkeervakken Zeehelden en schrijversbuurt 2007

VBO Antea 2003

aanvullend vbo Oranjewoud 2003

Gezondheidsrisico's

Op basis van de rapporten heeft de GGD adviezen gegeven met betrekking tot de gezondsheidsrisico's.

Adviezen GGDFunderingsonderzoek

Verspreid over het gebied zijn in totaal 52 palen en betonpoeren onderzocht. Dit onderzoek leverde op dat er grenen houten palen zijn toegepast, waarbij de paalkopdiameter varieert van 130-200 mm. Een dergelijke paaldiameter is gebruikelijk bij een paallengte van 6 meter.

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaring
Ga naar Zaanstad.nl