Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

 • Wat houdt de funderingsproblematiek precies in?

  In Zaanstad staan veel gebouwen op houten funderingspalen. Vóór 1970 werden daarbij vaak grenenhouten paalfunderingen gebruikt die kwetsbaar zijn voor aantasting door bacteriën. Veel van die funderingen hebben dan ook te maken met schade, wat in de loop der tijd leidt tot verlies van draagkracht, verzakkingen en daarmee tot veiligheidsrisico’s. Dit is in Zaanstad een breed aanwezig probleem. Particuliere woningeigenaren zijn in principe zelf verantwoordelijk voor de aanpak van funderingsproblemen. Maar als dit door hen onvoldoende snel wordt opgepakt, ontstaat er op den duur ook een maatschappelijk probleem op het gebied van veiligheid en leefbaarheid. De gemeente Zaanstad is daarom op zoek gegaan naar een oplossing.

  Wilt u meer informatie over de funderingsproblematiek? De gemeente Zaanstad heeft hiervoor een speciale website gemaakt: https://funderingen.zaanstad.nl/. U kunt ook een mail sturen naar funderingsloket@zaanstad.nl.  

 • Waarom zou ik niet alleen de fundering van mijn woning herstellen?

  De kwaliteit van veel woningen in Zaanstad laat te wensen over. Wellicht is dit ook het geval bij uw woning. Woningen zijn bijvoorbeeld oud, hebben scheuren en zijn slecht geïsoleerd. Door alleen de fundering te herstellen, verandert de staat van uw huis niet. Bovendien bestaan er nog meer opgaven, zoals andere manieren van verwarmen en het loskoppelen van de woning van het aardgasnet. Hier krijgt u hoe dan ook in de toekomst mee te maken. Door sloop-nieuwbouw krijgt u dus een huis met toekomst: een huis dat levensloopbesteding en duurzaam is, met lagere woonlasten.  

 • Sloop-nieuwbouw kost toch veel meer geld dan het herstellen van de fundering?

  In eerste instantie wel. Het herstellen van de fundering kost gemiddeld zo’n  €40.000. Maar het verduurzamen en leefbaarder maken van uw woning kost ook geld. Wanneer u het beide wil doen (funderingsherstel en energierenovatie/verduurzaming), kan het zo zijn dat sloop-nieuwbouw een betere keuze is. Dat maakt het namelijk mogelijk om na de sloop een duurzame en gasloze woning terug te plaatsen. De meerkosten van sloop-nieuwbouw kunnen dan via de energierekening worden terugverdiend: uw woonlasten worden lager. Ook wordt uw onderpand beter. Een ander financieel voordeel aan sloop-nieuwbouw is dat nieuwe woningen in de lage rentetarieven van nieuwe hypotheken zitten. Bovendien zal de waarde van uw woning toenemen. Mogelijk is het financiële verschil tussen een grondige renovatie met funderingsherstel en sloop-nieuwbouw hierdoor relatief klein.

 • Met welke kosten krijg ik te maken als ik meedoe met dit project?

  Er zullen kosten verbonden zitten aan de sloop van uw woning, aan het afboeken van het tekort op uw hypotheek en aan de bouw van een nieuwe woning. Ook aan tijdelijke huisvesting zijn kosten verbonden. Wel bestaan er allerlei subsidieregelingen voor het bouwen van een woning met nul op de meter (NOM). Deze worden momenteel uitgezocht. Daarnaast geldt natuurlijk dat u na de sloop-nieuwbouw kosten kunt besparen, bijvoorbeeld met betrekking tot uw maandlasten. Wanneer u niets zou doen, zou uw woning bovendien minder waard worden.

 • Zijn er kosten verbonden aan het meedoen aan het project?

  Aan de eerste stappen van het project (uw aanmelding en de selectie door de gemeente) zijn geen kosten verbonden. Aan de uiteindelijke sloop-nieuwbouw wel. Na het selectieproces van de gemeente maakt u uw definitieve keuze over deelname.

 • Wat voor woning wordt mijn nieuwe woning?

  Het is de bedoeling dat er een duurzame woning wordt ontwikkeld die voor een vaste prijs kan worden gebouwd. Het is de bedoeling dat dit woningtype gestandaardiseerd wordt zodat deze op meer plekken kan worden ingezet en daardoor de productiekosten laag kunnen blijven. Het fabricage proces van de nieuwe woning zal grotendeels prefab gemaakt worden. Een aantal componenten van uw nieuwe woning wordt in de fabriek gemaakt in plaats van op de bouwplaats (prefabricage); dat kan ook schelen in bouwtijd ter plaatse. De indicatie is dat een prefab nieuwbouwhuis dat qua energieverbruik nul op de meter is ongeveer €125.000 zal kosten (exclusief bijkomende kosten als sloop, sanering grond, bouwvergunning, vervangende woonruimte, notaris, etc). Een goede prefab woning kan in een paar weken gerealiseerd zijn, tegen relatief geringe kosten. Uitgangspunten van de nieuwe woning zijn: nul-op-de-meter, aardgasvrij, korte bouwtijd/doorlooptijd, innovatief product (geen doorsnee nieuwbouwwoning).

 • Het funderingsherstel aan mijn woning is urgent: mijn woning zakt met gemiddeld meer dan 6-8 millimeter per jaar en moet binnen een jaar hersteld worden (wellicht loopt er al een handhavingstraject). Kan ik meedoen met het project?

  Nee, helaas kunt u dan niet meedoen als er sprake is van echte urgentie. In uw geval is het belangrijk dat u zo snel mogelijk uw fundering herstelt. Dit pilotproject heeft een langere looptijd vanwege de dingen die nog uitgezocht moeten worden, de samenwerking met verschillende instanties én met meerdere bewoners, waarbij het één en ander nog uitgezocht moet worden (bijvoorbeeld de financiën). Wij zijn daarom alleen op zoek naar woningen die weliswaar funderingsproblemen hebben, maar die niet met spoed hersteld dienen te worden als het gaat om het funderingsherstel.                                              

 • Ik heb een vrijstaande woning. Kan ik meedoen met het project?

  Nee, helaas kunt u dan nu niet meedoen als u een vrijstaande woning heeft. Wij zijn op zoek naar bouwblokken met meer dan één woning en twee onder één kap woningen. Mogelijk dat er na het afronden van deze pilot wel mogelijkheden komen voor vrijstaande woningen.                                                                                  

   

 • Waar wordt mijn nieuwe woning gebouwd?

  Het is vooralsnog de bedoeling dat de nieuwbouw op dezelfde plek gebouwd wordt als waar uw huis nu staat.          

 • Kan ik mijn huis vergroten?

  Als dat planologisch (volgens het bestemmingsplan) tot de mogelijkheden behoort, valt hier over na te denken. Soms kan dat een diepere of hogere woning zijn. Een extra verdieping bouwen, is misschien een optie. Huizen vergroten door bijvoorbeeld maar vijf in plaats van zes woningen terug te bouwen, zou bij de mogelijkheden horen. Vanzelfsprekend gaat dit in overleg met uw buren: het hangt af van ieders wensen en mogelijkheden.

 • Hoe wordt besloten welke huizen mee gaan doen met het project?

  De gemeente Zaanstad maakt een selectie van geïnteresseerde (particuliere) eigenaren van bouwblokken. De selectie is op basis van de urgentie van het funderingsherstel van uw bouwblok, maar ook op basis van de financiële omstandigheden van uzelf en van uw buren. Zo kijken we onder andere naar uw woonlasten en leencapaciteit.

 • Tot wanneer kan ik me opgeven?

  We sluiten de inschrijving op 1 oktober 2019.  

 • Ik ben geïnteresseerd. Hoe kan ik me opgeven?

  We zijn bij voorkeur op zoek naar bouwblokken met meerdere huizen die de fundering delen. Belangrijk is dus dat u eerst met uw buren in overleg gaat. Zijn zij ook geïnteresseerd, dan kunt u uw interesse kenbaar maken door te mailen naar funderingsloket@zaanstad.nl.

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaring
Ga naar Zaanstad.nl