Regeling Volkshuisvestingsfonds 

Regeling Volkshuisvestingsfonds voor sloopnieuwbouw en renovatie vastgesteld

3 oktober 2023
Het Volkshuisvestingsfonds is een fonds dat door het kabinet in het leven is geroepen. Gemeenten en regio's kunnen met geld uit dit fonds investeren in verbetering van de leefbaarheid, veiligheid en in verduurzaming van de woningvoorraad in de meest kwetsbare gebieden. De gemeente Zaanstad gaat huiseigenaren met een krappe beurs in aangewezen postcodegebieden (1501 t/m 1508 en 1541) helpen met funderingsherstel en verduurzaming van hun woning. Het gaat om eigenaren die zelf deze werkzaamheden niet kunnen financieren. Het gaat om huizen met een slecht energielabel (E, F en G) én een funderingsprobleem. Een voorwaarde is dat alle woningen in een bouwblok tegelijkertijd worden aangepakt.

Het is ook mogelijk dat het opknappen van de woning weinig zinvol is of heel duur. En dat het beter is om de woning te slopen en tot nieuwbouw over te gaan. Deze mogelijkheid kan aan bod komen en hiervoor is ook een aantrekkelijk aanbod beschikbaar. De gemeente zal de betreffende eigenaren vanaf het najaar benaderen met een aanbod. Het aanbod bestaat uit een aantrekkelijke financiële regeling en begeleiding vanuit de gemeente. 


Start najaar 2023 in Rosmolenwijk

Het aanbod is bedoeld voor eigenaar-bewoners van woningen in postcodegebied 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508 en 1541. Dit is een gebied dat iets groter is dan Zaandam-Oost. De gemeente start in de Rosmolenwijk omdat in deze buurt veel eigenaren wonen die in aanmerking komen. Er staan hier relatief veel oudere woningen met funderingsproblematiek die niet energiezuinig zijn. Het aanbod geldt voor eigenaren die niet zelf het geld hebben of kunnen financieren voor de woningverbetering. Naast begeleiding vanuit de gemeente, kan de eigenaar gebruik maken van een financiële regeling via Betaalbare Koopwoningen Zaanstad (BKZ). Eigenaren zijn niet verplicht om gebruik te maken van het aanbod.

Meer informatie Volkhuisvestingsfonds - Funderingen (zaanstad.nl)

Heeft u vragen? Via onderstaande link leest u de meest gestelde vragen en antwoorden

Vragen en antwoorden Regeling Huisvestingsfonds

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaring
Ga naar Zaanstad.nl