Uitbreiding subsidieregeling bij funderingsproblemen

Uitbreiding subsidieregeling bij funderingsproblemen


29 oktober 2021
Zaanstad breidt de subsidie voor funderingsherstel uit. Heeft u een oudere woning met een slechte fundering, dan krijgt u ook subsidie als u de woning vervangt door energieneutrale nieuwbouw. 

Wethouder Songül Mutluer: ‘Veel inwoners met oudere woningen overwegen kostbaar funderingsherstel. Maar is de rest van de woning niet duurzaam, dan kan het voordeliger zijn om nieuwbouw te plegen.’

Subsidie voor sloop/nieuwbouw

Zaankanters die hun woning willen vervangen voor energieneutrale nieuwbouw, krijgen € 7.500,- subsidie. Woningeigenaren die niet kiezen voor sloop, maar wel voor funderingsherstel, krijgen € 1000,- subsidie. Dit is voor een isolerende vloer (bijvoorbeeld schuimbeton) en € 20,- per vierkante meter vloerverwarming. 

Onderzoek met behulp van een inspectieput

Eigenaren die de status van de fundering willen weten, krijgen subsidie voor onderzoek. Met behulp van een zogenoemde inspectieput, onderzoekt een deskundige de houdbaarheid van de fundering. Voor een inspectieput krijgen inwoners maximaal 75% van de kosten vergoed, tot een maximum van € 3.300,-. Als de aangrenzende buren tegelijkertijd het onderzoek uit laten voeren is het maximum bedrag hoger, tot € 3.500,-. Woningeigenaren die al sterke vermoedens hebben van een slechte fundering, kunnen beter investeren in funderingsherstel dan in onderzoek. Wat betreft subsidies is het in deze regeling daarom ook de keuze óf subsidie voor onderzoek óf voor de isolatievloer en vloerverwarming bij funderingsherstel. 

Aanvragen vanaf half november

Vanaf half november kunt u de subsidies aanvragen via www.zaanstad.nl. Vanaf dan staat ook alle informatie op de website. U moet de subsidies aanvragen voordat de werkzaamheden starten. U krijgt dan 90% van het subsidiebedrag binnen 6 weken na goedkeuring van de aanvraag. Het resterende bedrag krijgt u als u het bewijs aanlevert  dat alle werkzaamheden zijn afgerond.

Subsidieregeling Stimuleren funderingsherstel Zaanse woningen 2021-2022

Vanaf half november kunt u subsidie aanvragen. Het Funderingsloket geeft meer informatie en advies

fundering

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaring
Ga naar Zaanstad.nl