Herstel

Welke stappen moeten doorlopen worden voor funderingsherstel?


Aanvraag omgevingsvergunning

Als u van plan bent iets te bouwen of te slopen, dan kunt u een omgevingsvergunning aanvragen. Voor grote verbouwingen vraagt u een vergunning aan via het Omgevingsloket online.

Samen een vergunning aanvragen

Als eigenaren in hetzelfde blok, in dezelfde bouwkundige eenheid, samen de fundering gaan herstellen, dan kunnen ze er voor kiezen ook samen één vergunning aan te vragen. Er wordt dan ook één keer legeskosten gerekend voor de vergunning. De vergunning komt op naam te staan van de huiseigenaar die de aanvraag indient, de overige eigenaren moeten deze aanvrager schriftelijk machtigen om namens hen de aanvraag in te dienen. Ook verklaren deze eigenaren dat zij gezamenlijk funderingsherstel gaan uitvoeren. De machtigingen moeten als bijlage aan de aanvraag worden toegevoegd. Ook de uitvoerende aannemer kan namens één of meerdere eigenaren in een blok een omgevingsvergunning aanvragen. 

Bedenk wel dat er naast voordelen ook nadelen kunnen kleven aan een gezamenlijke aanvraag, zoals bijvoorbeeld op het gebied van aansprakelijkheid bij schade of vertragingsrisico’s bij eventueel bezwaar en beroep. Van belang is hierover onderling goede (privaatrechtelijke) afspraken te maken.

Aanpak funderingsherstel

Voor meer informatie over het aanpakken van funderingsherstel kunt u terecht bij het Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF). Dit centrum verzamelt onafhankelijke kennis en informatie waardoor funderingsherstel bij woningen in Nederland kan worden voorkomen, herkend, hersteld en gefinancierd. 

Via de website van het KCAF is het handboek 'Funderingsherstel op palen en op staal' te downloaden. Het handboek is gemaakt door SBR en CURNET en is een verzameling van kennis en ervaring op het gebied van funderingsherstel. Zoek op de website op 'handboek' en met een code kan het gedownload worden.

Tips bij het kiezen van een aannemer voor funderingsherstel

Eigenaren kunnen wel wat hulp gebruiken bij het kiezen van een aannemer voor funderingsherstel, daarom maakte het Funderingsloket van Zaanstad een overzicht .

Adviesdocument kiezen aannemer

Meer informatie

Meer informatie over (de aanpak van) funderingen vindt u hieronder.

 

   


Hoog contrastToegankelijkheidsverklaring
Ga naar Zaanstad.nl