Funderingskaart

Weten welke informatie er van een fundering bekend is? Kijk dan op de funderingskaart.

In Zaanstad staan veel oude huizen, wel 13.000 huizen zijn voor 1945 gebouwd. De gemeente vindt het belangrijk dat alle oude huizen veilig en in goede staat zijn. Bij panden op een oude fundering is dit niet altijd vanzelfsprekend, omdat deze vaak verouderd en aangetast is. Daarom helpt het Funderingsloket u als u meer wilt weten over de staat en restlevensduur van de fundering. En ook helpen zij als u uw woning wilt verbeteren op het gebied van duurzaamheid of levensloopbestendigheid.

Het Funderingsloket van de gemeente houdt de gegevens van oude funderingen bij op deze kaart.

Wat betekenen de kleuren?

De gekleurde woningen zijn gebouwd voor 1945. De houdbaarheid van die funderingen is meestal tussen de 0 en 25 jaar. Met een funderingsonderzoek kan je de levensduur bepalen. Ook geven scheuren, scheefstand en zakkingsmetingen een indicatie van de werking en houdbaarheid van de fundering. De gemeente houdt van alle oude panden bij of de fundering hersteld of onderzocht is.  Dat wordt in verschillende kleuren op de kaart weergegeven.

fundering hersteld

fundering gedeeltelijk hersteld

fundering van voor 1945, onderzocht

fundering van voor 1945, niet onderzocht

fundering van na bouwjaar 1945

actiegebied (2001-heden)

 onderzoeksgebied (2001/2009)

Adres zoeken via
U kunt een specifiek pand opzoeken door op de kaart het vergrootglas aan te klikken en dan een adres in te voeren. De kaart zoomt op dit adres in. 

Meer informatie via 

Klik op de kaart op het i-tje en vervolgens op een pand in de kaart. U ziet de aanwezige informatie van dit pand; het bouwjaar, of de fundering onderzocht is en wat dan de onderzoeksklasse is, of er zakkingsmetingen van het pand  zijn en of de fundering hersteld is.

Let bij een uitgevoerd funderingsonderzoek op het jaartal van uitvoering. De staat van de fundering kan inmiddels anders zijn. Sommige rapporten zijn vrij oud, waardoor de adviestermijn die in de rapporten gemeld staat mogelijk al (deels) is verlopen.

Meer weten?
Het Funderingsloket is te bereiken via (075) 655 2227 of funderingsloket@zaanstad.nl

Disclaimer

De kaart wordt regelmatig bijgewerkt. Zo wordt bijgehouden welke funderingen hersteld zijn. De gemeente Zaanstad streeft ernaar correcte informatie aan te bieden op deze website. Toch kan het zijn dat informatie na verloop van tijd verouderd of niet juist is. Ook kan het zijn dat de eigenaar een/meer onderzoek heeft laten uitvoeren zonder dat de gemeente hiervan op de hoogte is. De gemeente aanvaardt daarvoor geen enkele aansprakelijkheid. Aan de informatie op de kaart kunnen geen rechten worden ontleend.

Informatie niet juist?

Komt u informatie tegen die onjuist of verouderd is, dan vernemen wij dit graag. U kunt hiervoor een mail sturen naar funderingsloket@zaanstad.nl

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaring
Ga naar Zaanstad.nl