Financiering

Welke financieringsmogelijkheden voor funderingsherstel zijn er?

Herstel is kostbaar, het komt al gauw neer op gemiddeld 45.000 euro, zo'n €1.000-- per m (beganegrond).
Bij een investering van € 45.000,- voor funderingsherstel moet u al rekening houden met een netto maandlast van rond de €170,- (rente en aflossing) per maand. Dit is slechts een voorbeeld om een richting aan te geven van uw mogelijke netto maandlasten. Het werkelijke bedrag kan hoger of lager uitvallen. Dit is afhankelijk van uw persoonlijke (financiële) situatie en de voorwaarden die verbonden zijn aan de lening die u afsluit.


Eigenaren zijn zelf verantwoordelijk voor de aanpak van funderingsgebreken. Dat betekent dat zij de financiering zelf moeten regelen bij de bank. Als de bank geen lening kan verstrekken, zijn er alternatieven. Het Funderingsloket (Gemeentelijk Adviesbureau Funderingsherstel) helpt.


Landelijk Fonds Duurzaam Funderingsherstel (FDF)

Het Landelijke Fonds Duurzaam Funderingsherstel is een fonds waar Zaanstad aan deelneemt. Het fonds verstrekt leningen aan eigenaren die niet bij hun bank terecht kunnen. In maart 2020 zijn de voorwaarden aangepast, zodat meer mensen in aanmerking kunnen komen. Ook is de rente nu lager.  Had u al een lening bij FDF? Dan geldt het rentevoordeel met terugwerkende kracht ook voor u. Zaanstad beoordeelt samen met een extern bureau of u genoeg inkomen heeft om tenminste de rente te kunnen betalen. 

Indien u met een lening van FDF funderingsherstel laat uitvoeren, dient u dat te laten doen door een aannemer die op de erkenningslijst staat van het KCAF. Dit is een voorwaarde die het Fonds Duurzaam Funderingsherstel stelt om voor een lening in aanmerking te komen. Erkenningslijst - Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (kcaf.nl)

Lees meer over het fonds op de landelijke website Funderingsherstelfonds.

Duurzaam Funderingsherstel Zaanstad 

In Zaanstad loopt momenteel een pilot om een blok te herstellen en te verduurzamen. De woningeigenaar verkoopt in eerste instantie de woning en de grond aan Betaalbare Koopwoningen Zaanstad (BKZ). Via een aannemer zorgt BKZ er vervolgens voor dat de funderingen én de rest van de woning grondig worden hersteld. De aangepakte woning en de grond met een recht van erfpacht worden vervolgens weer –tegen betaalbare maandlasten- aan de oorspronkelijke eigenaar terug verkocht. Ook zullen de energiekosten lager uitvallen na de aanpak. Deze besparing wordt ook meegenomen om de woonlasten betaalbaar te houden. De gemeente neemt de gehele financiering voor eigen risico, omdat de markt de financiering niet op zich neemt. Niet enkel de problematiek met funderingen moet worden aangepakt: veel oudere woningen zijn ook niet energiezuinig of moeten zo worden aangepast dat mensen er ook op latere leeftijd in kunnen blijven wonen. 

Subsidieregeling Stimuleren funderingsherstel Zaanse woningen 2021-2022

Duurzame maatregelen die in combinatie met funderingsherstel worden genomen: de aanleg van vloerverwarming en/of schuimbeton, vallen onder de Regeling Stimuleren funderingsherstel. Daarnaast omvat deze regeling subsidie voor funderingsonderzoeken of het stimuleren van sloop/nieuwbouw van woningen met een slechte fundering en laag energielabel.  Er kan slechts van één van de drie subsidie worden aangevraagd.

Wat houdt de “Subsidieregeling Stimuleren funderingsherstel Zaanse woningen 2021-2022” in?
De Subsidieregeling Stimuleren funderingsherstel Zaanse woningen 2021-2022 bestaat uit 3 onderdelen.

  • Funderingsonderzoek 75% van de kosten van het onderzoek met een maximum € 3.300,- of (€3.500 bij gezamenlijk onderzoek met de eigenaren van hetzelfde bouwblok)
  • Verduurzaming bij funderingsherstel (Isolerende vloer €1000,- + vloerverwarming €20,-- p/m2 beganegrondvloer)
  • Sloop/nieuwbouw €7.500 indien aantoonbaar is dat casco en fundering dermate slecht zijn dat herstellen niet rendabel is)

Wanneer men nu voor de eerste keer een subsidie van Zaanstad aanvraagt kan één van de onderdelen worden aangevraagd.
Dus indien u al eerder een subsidie van Zaanstad verstrekt heeft gekregen van de Stappensubsidieregeling 2019-2021, zal uw aanvraag worden afgewezen.

Subsidie aanvragen op grond van Subsidieregeling Stimuleren funderingsherstel Zaanse woningen 2021-2022

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaring
Ga naar Zaanstad.nl