Financiering

Welke financieringsmogelijkheden voor funderingsherstel zijn er?

Herstel is kostbaar, het komt al gauw neer op 30.000 tot 45.000 euro. Bij een investering van € 40.000,- voor funderingsherstel moet u al rekening houden met een netto maandlast van rond de €150,- per maand. Dit is slechts een voorbeeld om een richting aan te geven van uw mogelijke netto maandlasten. Het werkelijke bedrag kan hoger of lager uitvallen. Dit is afhankelijk van uw persoonlijke (financiële) situatie en de voorwaarden die verbonden zijn aan de lening die u afsluit.


Eigenaren zijn zelf verantwoordelijk voor de aanpak van funderingsgebreken. Dat betekent dat zij de financiering zelf moeten regelen bij de bank. Als de bank geen lening kan verstrekken, zijn er alternatieven. Het Funderingsloket (Gemeentelijk Adviesbureau Funderingsherstel) helpt.

Bekijk de film over financiering funderingsherstel op Youtube.

Landelijk Fonds Duurzaam Funderingsherstel

Het Landelijke Fonds Duurzaam Funderingsherstel is een fonds waar Zaanstad aan deelneemt. Het fonds verstrekt leningen aan eigenaren die niet bij hun bank terechtkunnen. In maart 2020 zijn de voorwaarden aangepast. Zodat meer mensen in aanmerking kunnen komen. Zo is de rente nu lager.  Heeft u al een lening? Dan geldt het rentevoordeel ook voor u! Ook wordt niet meer gewerkt met een vaste rekenmethode. In plaats daarvan bepaalt de gemeente zelf of iemand in aanmerking komt voor een lening. Zaanstad beoordeelt samen met een extern bureau of u genoeg inkomen heeft om tenminste de rente te kunnen betalen. De rente is met een half procent verlaagd. Deze verlaging geldt met terugwerkende kracht. Woningeigenaren die al een lening hebben, kunnen hier dus ook van profiteren. 

Lees meer over het fonds op de landelijke website Funderingsherstelfonds.

Duurzaam Funderingsherstel Zaanstad

In Zaanstad loopt momenteel een pilot om een blok te herstellen en te verduurzamen. De woningeigenaar verkoopt in eerste instantie de woning en de grond aan Betaalbare Koopwoningen Zaanstad (BKZ). Via een aannemer zorgt BKZ er vervolgens voor dat de funderingen én de rest van de woning grondig worden hersteld. De aangepakte woning en de grond met een recht van erfpacht worden vervolgens weer –tegen betaalbare maandlasten- aan de oorspronkelijke eigenaar terug verkocht. Ook zullen de energiekosten lager uitvallen na de aanpak. Deze besparing wordt ook meegenomen om de woonlasten betaalbaar te houden. De gemeente neemt de gehele financiering voor eigen risico, omdat de markt de financiering niet op zich neemt. Niet enkel de problematiek met funderingen moet worden aangepakt: veel oudere woningen zijn ook niet energiezuinig of moeten zo worden aangepast dat mensen er ook op latere leeftijd in kunnen blijven wonen. 

Nieuwe 'Stappensubsidie' 30 duurzame woningmaatregelen

De Stappensubsidie werkt met een puntensysteem, waarbij u per duurzame maatregel een aantal punten krijgt. Om voor de subsidie in aanmerking te komen, moeten u minimaal twee punten behalen. Dat zijn minstens twee eenvoudiger maatregelen, of één maatregel die duurder of technisch meer ingrijpend is. Hoe meer maatregelen, hoe meer punten, en hoe hoger het subsidiebedrag. U kunt de Stappensubsidie meerdere keren en voor verschillende maatregelen aanvragen. Ook is de subsidie te combineren met andere (landelijke) subsidieregelingen én de collectieve inkoopactie die Zaanstad ook dit jaar organiseert samen met ‘Winst uit je Woning.’

Lees hier meer. Of vraag de subsidie aan via deze link: 

 aanvraagformulier stappenformulier

Speciale aandacht voor funderingsherstel in de stappensubsidie

Twee van de 30 maatregelen zijn specifiek voor eigenaren die hun fundering nog moeten herstellen. Zij kunnen subsidie aanvragen voor het aanleggen van vloerverwarming (30% subsidie) en het storten van isolerend schuimbeton (1000,- subsidie). Voor deze specifieke maatregelen zijn geen landelijke subsidies aan te vragen.

Disclaimer

De informatie op deze site bevat uitsluitend algemene informatie en is geen advies aan u. Bij de berekeningen op deze site zijn we uitgegaan van een aantal algemene uitgangspunten waarvan niet vaststaat of die op uw persoonlijke situatie van toepassing zij. De gemeente Zaanstad sluit iedere aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit de voorbeelden en informatie genoemd op deze site.

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl