Financiering

Welke financieringsmogelijkheden voor funderingsherstel zijn er?

Herstel is kostbaar, het komt al gauw neer op gemiddeld 45.000 euro, zo'n €1.000-- per m (beganegrond).
Bij een investering van € 45.000,- voor funderingsherstel moet u al rekening houden met een netto maandlast van rond de €170,- (rente en aflossing) per maand. Dit is slechts een voorbeeld om een richting aan te geven van uw mogelijke netto maandlasten. Het werkelijke bedrag kan hoger of lager uitvallen. Dit is afhankelijk van uw persoonlijke (financiële) situatie en de voorwaarden die verbonden zijn aan de lening die u afsluit.


Eigenaren zijn zelf verantwoordelijk voor de aanpak van funderingsgebreken. Dat betekent dat zij de financiering zelf moeten regelen bij de bank. Als de bank geen lening kan verstrekken, zijn er alternatieven. Het Funderingsloket (Gemeentelijk Adviesbureau Funderingsherstel) helpt.

Landelijk Fonds Duurzaam Funderingsherstel

Het Landelijke Fonds Duurzaam Funderingsherstel is een fonds waar Zaanstad aan deelneemt. Het fonds verstrekt leningen aan eigenaren die niet bij hun bank terecht kunnen. In maart 2020 zijn de voorwaarden aangepast, zodat meer mensen in aanmerking kunnen komen. Ook is de rente nu lager.  Heeft u al een lening? Dan geldt het rentevoordeel met terugwerkende kracht ook voor u. Zaanstad beoordeelt samen met een extern bureau of u genoeg inkomen heeft om tenminste de rente te kunnen betalen. 

Lees meer over het fonds op de landelijke website Funderingsherstelfonds.

Duurzaam Funderingsherstel Zaanstad

In Zaanstad loopt momenteel een pilot om een blok te herstellen en te verduurzamen. De woningeigenaar verkoopt in eerste instantie de woning en de grond aan Betaalbare Koopwoningen Zaanstad (BKZ). Via een aannemer zorgt BKZ er vervolgens voor dat de funderingen én de rest van de woning grondig worden hersteld. De aangepakte woning en de grond met een recht van erfpacht worden vervolgens weer –tegen betaalbare maandlasten- aan de oorspronkelijke eigenaar terug verkocht. Ook zullen de energiekosten lager uitvallen na de aanpak. Deze besparing wordt ook meegenomen om de woonlasten betaalbaar te houden. De gemeente neemt de gehele financiering voor eigen risico, omdat de markt de financiering niet op zich neemt. Niet enkel de problematiek met funderingen moet worden aangepakt: veel oudere woningen zijn ook niet energiezuinig of moeten zo worden aangepast dat mensen er ook op latere leeftijd in kunnen blijven wonen. 

Stappensubsidie duurzaamheidsmaatregelen in combinatie met funderingsherstel 

Er zijn specifiek voor eigenaren die hun fundering nog moeten herstellen twee maatregelen beschikbaar. Zij kunnen subsidie aanvragen op grond van de 'Stappensubsidieregeling verduurzaming Zaanse woningen 2019-2021' voor het aanleggen van vloerverwarming (€ 20,- per m2 subsidie) en het storten van isolerend schuimbeton (€ 1000,- subsidie). De subsidie is te combineren met andere (landelijke) subsidieregelingen én de collectieve inkoopacties die Zaanstad ook dit jaar organiseert.

Lees hier meer. Of vraag de subsidie aan via deze link: 

 aanvraagformulier stappenformulier

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaring
Ga naar Zaanstad.nl