Funderingen Zaanstad

Meer weten over funderingen en funderingsherstel in Zaanstad? Op deze site staat alle informatie bij elkaar.

Funderingen Zaanstad

In Zaanstad staan veel panden op (korte) houten funderingspalen. Met name grenenhout is kwetsbaar voor bacteriële aantasting. Hierdoor neemt de draagkracht van de fundering af en ontstaat schade aan een pand. Funderingsherstel is dan noodzakelijk. Rond 1970 is het gebruik van grenenhout bij funderingen van woongebouwen niet meer voorgeschreven. Huizen die voor die tijd gebouwd zijn, hebben mogelijk een probleem met de fundering. Deze website geeft u informatie over de problematiek, het onderzoek daarnaar, de financiële mogelijkheden en het funderingsherstel zelf.

Huiseigenaren zijn zelf verantwoordelijk voor het onderhoud aan hun huis en de aanpak van funderingsgebreken. Maar de gemeente vindt het ook belangrijk dat de huizen in de stad in goede staat en veilig zijn, en biedt verschillende vormen van ondersteuning. Daarnaast houdt de gemeente toezicht op de bouwkundige veiligheid van bouwwerken.

Film: Laat je woning niet zakken!

In deze film wordt meer uitgelegd over funderingen in Zaanstad en wat de oorzaak van de funderingsproblemen zijn die hier voorkomen. Een deskundige van Stichting Houtresearch vertelt hier meer over. Ook komen verschillende Zaanse huiseigenaren aan het woord. Daarnaast wordt er meer informatie gegeven over funderingsonderzoek, financiën en het funderingsherstel zelf. Bekijk de film over oorzaak, onderzoek en herstel op YouTube.

Film uit de oude doos: Het zit geheid.

Wist je dat er al sinds de jaren 90 veel aandacht is voor funderingsproblemen in Zaanstad? In dit filmpje uit 1998 zie je hoe dat toen ging en verteld werd.  De dienstverlening van het loket en de technische kennis van toen zijn nog steeds hetzelfde. Je ziet in het filmpje hoe funderingsherstel toen uitgevoerd werd, en die werkwijze is nog steeds grotendeels hetzelfde. En tijden veranderen ook... destijds waren er andere mogelijkheden voor subsidie en ondersteuning; nu is er meer subsidie voor onderzoek en duurzaamheidsmaatregelen.

(Film "Het zit geheid" , montage Dick van Kuijk, commentaar Meta de Vries)

Funderingskaart

Op de kaart met funderingsgegevens vindt u informatie over onderzochte woningen, de kwaliteitsklasse uit funderingsonderzoek en of de funderingen van deze woningen hersteld zijn. Ook ziet u of een woning voorzien is van meetboutjes, als dat het geval is zijn er meetrapporten op te vragen.

Funderingsgegevens in kaart

Funderingsbrochure

In deze brochure lees je meer over funderingsonderzoek en -herstel. En hoe andere mensen daarmee om zijn gegaan.

Link naar brochure

Wegwijzer

Met onderstaande stappen kom je meer te weten over de kwaliteit van je fundering.

Veel Zaanse funderingen van 80 jaar of ouder hebben een probleem met de fundering. Staat jouw huis nog stevig? Kom er stap-voor-stap achter.


Samen weet je meer dan in je eentje. Trek op met je buren. Samen funderingsherstel doen is meestal goedkoper en efficiënter.Twee buren die bespreken hoe ze samen hun huis opknappen

Let op klemmende ramen en deuren, scheuren en scheefstanden in de gevels en vloeren.Huis onder de loupe

Vraag bij de gemeente naar informatie, bouwtekeningen, onderzoeken en metingen. In het archief is veel informatie terug te vinden. Het funderingsloket kan je helpen met technisch of financieel advies en burenbemiddeling.


Doe onderzoek naar verzakking, scheefstand en zo nodig de funderingskwaliteit door een paal op te graven.

Kun je meteen ook maatregelen nemen die zorgen dat je energie bespaart of langer thuis kan blijven wonen?

Moet je de fundering herstellen? Kan en wil je dat en wanneer dan? Hoe dit te financieren? Ga eerst bij je eigen bank langs, of bij je hypotheekverstrekker. Het Landelijk fonds Funderingsherstel biedt ook mogelijkheden. Meer weten? Neem contact op met het funderingsloket.

Vraag verschillende aannemers om hun prijs, aanpak, planning en eventueel bijkomende kosten van het werk dat je wilt laten uitvoeren.


Zorg dat je tijdelijk onderdak hebt. Of kun je in het huis blijven gedurende het werk? Funderingsherstel duurt zeker 8 weken.


Hoog contrastToegankelijkheidsverklaring
Ga naar Zaanstad.nl