Funderingen Zaanstad

Meer weten over funderingen en funderingsherstel in Zaanstad? Op deze site staat alle informatie bij elkaar.

Funderingen Zaanstad

In Zaanstad staan veel panden op (korte) houten funderingspalen. Met name grenenhout is kwetsbaar voor bacteriƫle aantasting. Hierdoor neemt de draagkracht van de fundering af en ontstaat schade aan een pand. Funderingsherstel is dan noodzakelijk. Rond 1970 is het gebruik van grenenhout bij funderingen van woongebouwen niet meer voorgeschreven. Huizen die voor die tijd gebouwd zijn, hebben mogelijk een probleem met de fundering. Deze website geeft u informatie over de problematiek, het onderzoek daarnaar, de financiƫle mogelijkheden en het funderingsherstel zelf.

Huiseigenaren zijn zelf verantwoordelijk voor het onderhoud aan hun huis en de aanpak van funderingsgebreken. Maar de gemeente vindt het ook belangrijk dat de huizen in de stad in goede staat en veilig zijn, en biedt verschillende vormen van ondersteuning. Daarnaast houdt de gemeente toezicht op de bouwkundige veiligheid van bouwwerken.

Bekijk de film over oorzaak, onderzoek en herstel op YouTube

Funderingsgegevens in kaart

Op de kaart met funderingsgegevens vindt u informatie over onderzochte woningen, de kwaliteitsklassen van deze woningen en of de funderingen van deze woningen hersteld zijn.

STAPPENPLAN FUNDERINGSKWALITEIT: zo kom je meer te weten over de kwaliteit van de fundering.


Samen weet je meer dan in je eentje. Trek op met je buren, funderingsherstel doe je beter samen.Twee buren die bespreken hoe ze samen hun huis opknappen

Let op klemmende ramen en deuren, scheuren en scheefstanden in de gevels en vloeren.Huis onder de loupe

Vraag bij de gemeente naar informatie, bouwtekeningen, onderzoeken en metingen. In het archief is veel informatie terug te vinden. Het funderingsloket kan je helpen met technisch of financieel advies en burenbemiddeling.


Doe onderzoek naar verzakking, scheefstand en zo nodig de funderingskwaliteit door een paal op te graven.

Kun je meteen ook maatregelen nemen die zorgen dat je energie bespaart of langer thuis kan blijven wonen?

Moet je de fundering herstellen? Kan en wil je dat en wanneer dan? Hoe dit te financieren? Ga eerst bij je eigen bank langs, of bij je hypotheekverstrekker. Het Landelijk fonds Funderingsherstel biedt ook mogelijkheden. Meer weten? Neem contact op met het funderingsloket.

Vraag verschillende aannemers om hun prijs en aanpak van het werk dat je wilt laten uitvoeren.


Zorg dat je tijdelijk onderdak hebt. Of kun je in het huis blijven gedurende het werk? Funderingsherstel duurt zeker 8 weken.


Hoog contrastGa naar Zaanstad.nl